Kinderfysiotherapie

De kinderfysiotherapeut heeft zich gespecialiseerd in het observeren, onderzoeken en behandelen van kinderen, met name gericht op het bewegend functioneren van het zich ontwikkelende kind. Een bevoegd kinderfysiotherapeut is geregistreerd in het BIG-register.Aan onze praktijk zijn register-kinderfysiotherapeuten verbonden..

Vette pret

Wat doet de kinderfysiotherapeut?

De behandeling kinderfysiotherapie vindt plaats in de praktijk of aan huis bij het kind. Tevens hebben wij groepstherapie genaamd VettePret voor kinderen met overgewicht en obesitas. Ook voor ‘houterige’ kinderen hebben wij groepstherapie.

Als een kind wordt doorverwezen naar de kinderfysiotherapeut houdt deze eerst een intakegesprek met ouders en kind om de hulpvraag duidelijk te krijgen. Vervolgens gaat de fysiotherapeut het kind observeren en onderzoeken. Hij kijkt hierbij naar de motorische mogelijkheden en het motorisch niveau van het kind. Verder doet de fysiotherapeut navraag bij ouders, school, verwijzer en eventuele andere betrokkenen. Op basis van de bevindingen stelt de therapeut zo nodig een behandelplan op. Hierbij houdt de fysiotherapeut rekening met leeftijd, aandoening, ontwikkelingsfase en omgevingsfactoren die het bewegingsgedrag beïnvloeden.

De ouders/verzorgers spelen een belangrijke rol in de behandeling. De fysiotherapeut zal hen hier dan ook zo veel mogelijk bij betrekken en zijn bevindingen met hen bespreken. De verwijzer ontvangt een schriftelijk verslag.

De behandelingen

Behandelingen

De behandeling is erop gericht de motorische en zintuiglijke ontwikkeling van het kind te stimuleren. De oefen- en bewegingstherapie is daarom aangepast aan het specifieke ontwikkelingsprofiel van het kind. Uitgaande van de hulpvraag van ouders en kind wordt gebruik gemaakt van kindgericht materiaal, aangeboden in een kindvriendelijke omgeving met aan het kind aangepaste instructies en dosering.

Als het nodig is en als dit de behandeling ten goede komt, vindt de behandeling thuis plaats. Dit gebeurt onder andere bij baby’s van 0-2 jaar en bij kinderen met een ernstige handicap.

Voor intake, observatie, onderzoek en gesprek met de ouder(s) ten behoeve van de indicatiestelling kinderfysiotherapie zijn vaak meerdere afspraken nodig. Onder andere door de specifieke problematiek is ook de gemiddelde totale behandelingsperiode langer dan die van ‘lokale’ problemen die een algemeen fysiotherapeut in zijn praktijk ziet.

De therapie

Therapie

De daadwerkelijke therapie is moeilijk te beschrijven. Van oudsher zijn er een aantal namen van therapievormen in omloop, zoals NDT –therapie, sensomotore oefentherapie, sensorische integratietherapie etc. Het kenmerk van kinderfysiotherapeuten is dat zij allround geschoold zijn en daardoor diverse therapievormen kunnen combineren en integreren.

Uitgangspunt blijft dat de therapie kindgericht moet zijn. Vandaar dat er veelvuldig gebruik wordt gemaakt van spelmaterialen zoals, karretjes, schommels, ballen en ander gymnastiekmateriaal.

Kinderfysiotherapie
Reden

Reden van verwijzing

De reden van verwijzing naar een kinderfysiotherapeut is heel divers. De onderstaande voorbeelden vormen dus geen kompleet overzicht.

Motorische ontwikkelingsstoornis
Cerebrale parese / spasticiteit
Torticollis / voorkeurshouding
Syndromen
Stoornis in de grove motoriek
Bewegingsangst, onzeker, faalangst
Overgevoeligheid voor tastprikkels etc.
Stoornis in de fijne motoriek
Schrijfproblemen
Problemen in de ruimtelijke oriëntatie
Houdingsproblematiek, o.a. scoliose
Baby of peuter

Fysiotherapie bij een baby of peuter

Motorische ontwikkelingsachterstand

Asymmetrische zuigeling, voorkeurshouding

Huilbaby

Drink- en/of eetproblemen

Billenschuiver

Cerebrale parese (sensomotorische problemen op basis van een hersenbeschadiging)

Spina bifida (beschadiging wervelkolom)

Pre-dysmature kind: te vroeg geboren en/of een achterstand in ontwikkeling in groei

Plexus brachialis laesie (letsel aan zenuwen) als gevolg van de bevalling

Baby of peuter

Fysiotherapie bij een baby of peuter

Motorische ontwikkelingsachterstand

Asymmetrische zuigeling, voorkeurshouding

Huilbaby

Drink- en/of eetproblemen

Billenschuiver

Cerebrale parese (sensomotorische problemen op basis van een hersenbeschadiging)

Spina bifida (beschadiging wervelkolom)

Pre-dysmature kind: te vroeg geboren en/of een achterstand in ontwikkeling in groei

Plexus brachialis laesie (letsel aan zenuwen) als gevolg van de bevalling

jong kind

Bij een jong kind

Motorische ontwikkelingsachterstand
Afwijkend looppatroon, bijvoorbeeld op de tenen lopen
Mentale retardatie: achterstand in de verstandelijke ontwikkeling

Cerebrale parese:sensomotorische problemen op basis van een hersenbeschadiging

Lage of hoge spierspanning
Orthopedische afwijkingen
Aangeboren afwijkingen die de motoriek beïnvloeden
Ademhalingsproblemen
Jeugdreuma

jong kind

Bij een jong kind

 

Motorische ontwikkelingsachterstand

Afwijkend looppatroon, bijvoorbeeld op de tenen lopen

Mentale retardatie: achterstand in de verstandelijke ontwikkeling

Cerebrale parese:sensomotorische problemen op basis van een hersenbeschadiging

Lage of hoge spierspanning
Orthopedische afwijkingen

Aangeboren afwijkingen die de motoriek beïnvloeden

Ademhalingsproblemen
Jeugdreuma

ouder kind

Bij een ouder kind

Sensomotore problemen
Motorische ontwikkelingsachterstand, grove en/of fijne motoriek
DCD, Development Coördination Disorder
Schrijfproblemen
Houdingsproblemen
Orthopedische aandoeningen
Pijnklachten in spieren en/of gewrichten
Ademhalingsproblemen
Sportletsels
ADD, ADHD en NLD: bepaalde ontwikkeling met aandachtsproblemen
Pervasieve ontwikkelingsproblemen: moeite met sociale contacten
Jeugdreuma
Mentale retardatie: achterstand in de verstandelijke ontwikkeling

Cerebrale parese: sensomotorische problemen op basis van een hersenbeschadiging

Hersenletsel als gevolg van een ongeluk

Lichamelijke spanningsklachten als hoofdpijn, buikpijn, vermoeidheid, zonder dat een medische oorzaak is gevonden

ouder kind

Bij een ouder kind

Sensomotore problemen

Motorische ontwikkelingsachterstand, grove en/of fijne motoriek

DCD, Development Coördination Disorder
Schrijfproblemen
Houdingsproblemen
Orthopedische aandoeningen
Pijnklachten in spieren en/of gewrichten
Ademhalingsproblemen
Sportletsels

ADD, ADHD en NLD: bepaalde ontwikkeling met aandachtsproblemen

Pervasieve ontwikkelingsproblemen: moeite met sociale contacten

Jeugdreuma

Mentale retardatie: achterstand in de verstandelijke ontwikkeling

Cerebrale parese: sensomotorische problemen op basis van een hersenbeschadiging

Hersenletsel als gevolg van een ongeluk

Lichamelijke spanningsklachten als hoofdpijn, buikpijn, vermoeidheid, zonder dat een medische oorzaak is gevonden

Onderzoek

Onderzoek

Het kinderfysiotherapeutisch onderzoek begint met een anamnese. Aan de ouders wordt gevraagd wat de hulpvraag is en wat er tot nu toe al gebeurd is op het gebied van diagnostiek en behandeling.

Na een observatie van de spontane motoriek van het kind kunnen vervolgens specifieke reacties uitgelokt worden. Waar mogelijk wordt er gebruik gemaakt van genormeerde motorische testen en observatielijsten.

Enkele voorbeelden hiervan zijn: General movements (GM’s), Alberta Infant Movement scale (AIMS), Movement Assesment Battery for Children (ABC-test 2), Gross Motor Function Measure (GMFM-III), Denver Ontwikkelingsschaal (DOS II)

Tevens als extern kinderfysiotherapeut verbonden aan:
van Koetsveld school (SO ZMLK) www.zmlkoetsveld.nl
het ‘Spectrum’ (SBO school) www.sbospectrum.nl
de ‘Pionier’ (school bij de Bascule) www.depioner.info en www.debascule.com

therapeuten

Deze therapeuten zijn gespecialiseerd in deze therapie

Priene Schaap

Tamara Kroon

Heeft uw kind fysiotherapie nodig?

Wacht dan niet langer en neem vandaag nog contact met ons op

×