Kinderfysiotherapie

De kinderfysiotherapeut heeft zich gespecialiseerd in het observeren, onderzoeken en behandelen van kinderen, met name gericht op het bewegend functioneren van het zich ontwikkelende kind. Een bevoegd kinderfysiotherapeut is geregistreerd in het BIG-register.Aan onze praktijk zijn register-kinderfysiotherapeuten verbonden..

Neem direct contact op.

  Vette pret

  Wat doet de kinderfysiotherapeut?

  De behandeling kinderfysiotherapie vindt plaats in de praktijk of aan huis bij het kind. Tevens hebben wij groepstherapie genaamd VettePret voor kinderen met overgewicht en obesitas. Ook voor ‘houterige’ kinderen hebben wij groepstherapie.

  Als een kind wordt doorverwezen naar de kinderfysiotherapeut houdt deze eerst een intakegesprek met ouders en kind om de hulpvraag duidelijk te krijgen. Vervolgens gaat de fysiotherapeut het kind observeren en onderzoeken. Hij kijkt hierbij naar de motorische mogelijkheden en het motorisch niveau van het kind. Verder doet de fysiotherapeut navraag bij ouders, school, verwijzer en eventuele andere betrokkenen. Op basis van de bevindingen stelt de therapeut zo nodig een behandelplan op. Hierbij houdt de fysiotherapeut rekening met leeftijd, aandoening, ontwikkelingsfase en omgevingsfactoren die het bewegingsgedrag beïnvloeden.

  De ouders/verzorgers spelen een belangrijke rol in de behandeling. De fysiotherapeut zal hen hier dan ook zo veel mogelijk bij betrekken en zijn bevindingen met hen bespreken. De verwijzer ontvangt een schriftelijk verslag.

  De behandelingen

  Behandelingen

  De behandeling is erop gericht de motorische en zintuiglijke ontwikkeling van het kind te stimuleren. De oefen- en bewegingstherapie is daarom aangepast aan het specifieke ontwikkelingsprofiel van het kind. Uitgaande van de hulpvraag van ouders en kind wordt gebruik gemaakt van kindgericht materiaal, aangeboden in een kindvriendelijke omgeving met aan het kind aangepaste instructies en dosering.

  Als het nodig is en als dit de behandeling ten goede komt, vindt de behandeling thuis plaats. Dit gebeurt onder andere bij baby’s van 0-2 jaar en bij kinderen met een ernstige handicap.

  Voor intake, observatie, onderzoek en gesprek met de ouder(s) ten behoeve van de indicatiestelling kinderfysiotherapie zijn vaak meerdere afspraken nodig. Onder andere door de specifieke problematiek is ook de gemiddelde totale behandelingsperiode langer dan die van ‘lokale’ problemen die een algemeen fysiotherapeut in zijn praktijk ziet.

  De therapie

  Therapie

  De daadwerkelijke therapie is moeilijk te beschrijven. Van oudsher zijn er een aantal namen van therapievormen in omloop, zoals NDT –therapie, sensomotore oefentherapie, sensorische integratietherapie etc. Het kenmerk van kinderfysiotherapeuten is dat zij allround geschoold zijn en daardoor diverse therapievormen kunnen combineren en integreren.

  Uitgangspunt blijft dat de therapie kindgericht moet zijn. Vandaar dat er veelvuldig gebruik wordt gemaakt van spelmaterialen zoals, karretjes, schommels, ballen en ander gymnastiekmateriaal.

  Kinderfysiotherapie
  Reden

  Reden van verwijzing

  De reden van verwijzing naar een kinderfysiotherapeut is heel divers. De onderstaande voorbeelden vormen dus geen kompleet overzicht.

  Motorische ontwikkelingsstoornis
  Cerebrale parese / spasticiteit
  Torticollis / voorkeurshouding
  Syndromen
  Stoornis in de grove motoriek
  Bewegingsangst, onzeker, faalangst
  Overgevoeligheid voor tastprikkels etc.
  Stoornis in de fijne motoriek
  Schrijfproblemen
  Problemen in de ruimtelijke oriëntatie
  Houdingsproblematiek, o.a. scoliose
  Baby of peuter

  Fysiotherapie bij een baby of peuter

  Motorische ontwikkelingsachterstand

  Asymmetrische zuigeling, voorkeurshouding

  Huilbaby

  Drink- en/of eetproblemen

  Billenschuiver

  Cerebrale parese (sensomotorische problemen op basis van een hersenbeschadiging)

  Spina bifida (beschadiging wervelkolom)

  Pre-dysmature kind: te vroeg geboren en/of een achterstand in ontwikkeling in groei

  Plexus brachialis laesie (letsel aan zenuwen) als gevolg van de bevalling

  Baby of peuter

  Fysiotherapie bij een baby of peuter

  Motorische ontwikkelingsachterstand

  Asymmetrische zuigeling, voorkeurshouding

  Huilbaby

  Drink- en/of eetproblemen

  Billenschuiver

  Cerebrale parese (sensomotorische problemen op basis van een hersenbeschadiging)

  Spina bifida (beschadiging wervelkolom)

  Pre-dysmature kind: te vroeg geboren en/of een achterstand in ontwikkeling in groei

  Plexus brachialis laesie (letsel aan zenuwen) als gevolg van de bevalling

  jong kind

  Bij een jong kind

  Motorische ontwikkelingsachterstand
  Afwijkend looppatroon, bijvoorbeeld op de tenen lopen
  Mentale retardatie: achterstand in de verstandelijke ontwikkeling

  Cerebrale parese:sensomotorische problemen op basis van een hersenbeschadiging

  Lage of hoge spierspanning
  Orthopedische afwijkingen
  Aangeboren afwijkingen die de motoriek beïnvloeden
  Ademhalingsproblemen
  Jeugdreuma

  jong kind

  Bij een jong kind

   

  Motorische ontwikkelingsachterstand

  Afwijkend looppatroon, bijvoorbeeld op de tenen lopen

  Mentale retardatie: achterstand in de verstandelijke ontwikkeling

  Cerebrale parese:sensomotorische problemen op basis van een hersenbeschadiging

  Lage of hoge spierspanning
  Orthopedische afwijkingen

  Aangeboren afwijkingen die de motoriek beïnvloeden

  Ademhalingsproblemen
  Jeugdreuma

  ouder kind

  Bij een ouder kind

  Sensomotore problemen
  Motorische ontwikkelingsachterstand, grove en/of fijne motoriek
  DCD, Development Coördination Disorder
  Schrijfproblemen
  Houdingsproblemen
  Orthopedische aandoeningen
  Pijnklachten in spieren en/of gewrichten
  Ademhalingsproblemen
  Sportletsels
  ADD, ADHD en NLD: bepaalde ontwikkeling met aandachtsproblemen
  Pervasieve ontwikkelingsproblemen: moeite met sociale contacten
  Jeugdreuma
  Mentale retardatie: achterstand in de verstandelijke ontwikkeling

  Cerebrale parese: sensomotorische problemen op basis van een hersenbeschadiging

  Hersenletsel als gevolg van een ongeluk

  Lichamelijke spanningsklachten als hoofdpijn, buikpijn, vermoeidheid, zonder dat een medische oorzaak is gevonden

  ouder kind

  Bij een ouder kind

  Sensomotore problemen

  Motorische ontwikkelingsachterstand, grove en/of fijne motoriek

  DCD, Development Coördination Disorder
  Schrijfproblemen
  Houdingsproblemen
  Orthopedische aandoeningen
  Pijnklachten in spieren en/of gewrichten
  Ademhalingsproblemen
  Sportletsels

  ADD, ADHD en NLD: bepaalde ontwikkeling met aandachtsproblemen

  Pervasieve ontwikkelingsproblemen: moeite met sociale contacten

  Jeugdreuma

  Mentale retardatie: achterstand in de verstandelijke ontwikkeling

  Cerebrale parese: sensomotorische problemen op basis van een hersenbeschadiging

  Hersenletsel als gevolg van een ongeluk

  Lichamelijke spanningsklachten als hoofdpijn, buikpijn, vermoeidheid, zonder dat een medische oorzaak is gevonden

  Onderzoek

  Onderzoek

  Het kinderfysiotherapeutisch onderzoek begint met een anamnese. Aan de ouders wordt gevraagd wat de hulpvraag is en wat er tot nu toe al gebeurd is op het gebied van diagnostiek en behandeling. Na een observatie van de spontane motoriek van het kind kunnen vervolgens specifieke reacties uitgelokt worden. Waar mogelijk wordt er gebruik gemaakt van genormeerde motorische testen en observatielijsten. Enkele voorbeelden hiervan zijn: General movements (GM’s), Alberta Infant Movement scale (AIMS), Movement Assesment Battery for Children (ABC-test 2), Gross Motor Function Measure (GMFM-III), Denver Ontwikkelingsschaal (DOS II)

  Tevens als extern kinderfysiotherapeut verbonden aan:
  van Koetsveld school (SO ZMLK) www.zmlkoetsveld.nl
  het ‘Spectrum’ (SBO school) www.sbospectrum.nl
  de ‘Pionier’ (school bij de Bascule) www.depioner.info en www.debascule.com

  therapeuten

  Deze therapeuten zijn gespecialiseerd in deze therapie

  Esther Gerard

  Tamara Kroon

  Priene Schaap

  Heeft u manuele therapie nodig?

  Wacht dan niet langer en maak een afspraak

  ×