Onze kinderfysiotherapie specialisten

Esther, Tamara en Priene vormen bij ons het kinderfysiotherapie team. Zij vertellen u graag meer over hun achtergrond en ervaring.

Esther Gerards

Sinds 2011 was ik werkzaam bij Fysiotherapie Galilei, wat in 2020 overgegaan is in Fysiotherapie Zeeburg.Na mijn opleiding Fysiotherapie (1998) heb ik de opleiding kinderfysiotherpie gevolgd (2012).

Het werken met kinderen doe ik met veel plezier. Samen met kind en ouders maken we een behandelplan wat aansluit bij de hulpvraag, om zo het kind weer beter te laten functioneren. Soms is overleg met andere disciplines noodzakelijk, bijvoorbeeld de huisarts, kinderarts, revalidatie arts, logopedist, pedagoog of leerkracht.

Ik heb in de praktijk veel ervaring opgedaan met asymmetrische zuigeling, baby met voorkeurshouding, huilbaby, peuters en kleuters met vertraagde motorische ontwikkeling, kinderen met motorische problemen dan wel met of zonder onderliggende pathologie, aangeboren aandoeningen, syndromen, gedragsproblemen; kinderen met schrijfproblemen en orthopedische klachten.

Eén dag in de week werk ik op de van Koetsveldschool (openbaar speciaal onderwijs voor zeer moeilijk lerende kinderen) en 3 dagen op de praktijk, afgewisseld met aan huis bezoeken.

Tamara Kroon

In 2004 ben ik afgestudeerd als fysiotherapeut. Vervolgens heb ik de opleiding pedagogiek gevolgd en in 2009 afgerond. In 2016 heb ik de opleiding tot kinderfysiotherapeut gedaan.

Ik vind het ontzettend boeiend om met kinderen en hun ouders te werken. Gedrag en bewegen hangen vaak samen, ik vind het een uitdaging om te zoeken naar die verbinding om vervolgens passende adviezen te kunnen geven. Samenwerken met andere betrokkenen vind ik daarbij essentieel! Het is fantastisch om te zien als een kind nieuwe stappen maakt in zijn ontwikkeling.

Daarnaast vind ik het belangrijk te weten wat er speelt in de buurt, om zo sámen te kunnen zorg dragen voor een veilige, stimulerende woon- en speelomgeving. Wat heb ik toch een leuk en veelzijdig vak!

Mijn interessegebieden zijn:
Zuigelingen, 0-4 jaar, obesitas, hoofdpijn, complexe hulpvragen bij kinderen met problemen op meerdere ontwikkelingsgebieden, gedragsproblematiek i.c.m. motorische problemen 0-12 jaar bv. overstrekken/ tenenlopen/ ASS/ AD(H)D/ bewegingsangst

Mijn werkzaamheden zijn in de praktijk en aan huis. Ook werkzaam op SBO Het Spectrum. Verder ben ik betrokken bij de organisatie van de wijktafel Indische Buurt vanuit Wijkzorg Oost.

Priene Schaap

In 1990 ben ik afgestudeerd als fysiotherapeut. Vervolgens heb ik meerdere opleidingen gevolgd op het gebied van de kinderfysiotherapie, waaronder NDT kinderen, SI, meerdere cursussen op het gebied van de fijne (schrijf-) motoriek, kinderen met autisme en kinderen met een verstandelijke beperking.

Ik heb veel ervaring met het behandelen van kinderen met een achterstand in de motorische ontwikkeling, al dan niet in combinatie met een probleem op het gebied van de sensorische informatieverwerking en of een vorm van autisme of verstandelijke beperking.

De afgelopen jaren heb ik voornamelijk op verschillende scholen voor speciaal onderwijs gewerkt. Nu werk ik, vanuit de praktijk, op een school voor zeer moeilijk lerende kinderen. Daarnaast behandel ik kinderen, met uiteenlopende problemen op motorisch gebied, in de praktijk.

Ik heb ervaren dat kinderen veel dingen wat ze nog niet kunnen, wel kunnen leren door eerst goed te onderzoeken waar ze specifiek moeite mee hebben, dit samen in kleine stapjes te gaan oefenen en vooral veel vertrouwen te geven dat ze het kunnen. Hierdoor beleef ik veel plezier in het werken met kinderen.

Benieuwd naar
de mogelijkheden?

×