Tarieven

Behandelingen

Zitting Fysiotherapie €32,00
Zitting Oedeemtherapie €40,00
Zitting Manuele Therapie €40,00
Verstrekte verband- en hulpmiddelen Nader te bepalen
Uitgebreide rapportage €60,00
Toeslag voor behandeling aan huis €10,00
Toeslag buiten reguliere werktijden €30,00
Telefonische zitting €30,00
Screening €10,00
Niet nagekomen afspraak Fysiotherapie / Manuele therapie €32,00
Lange zitting voor patiënten met een complexe zorgvraag €70,00
Intake en onderzoek na verwijzing €40,00
Intake en onderzoek na screening €40,00
Instructie/Overleg ouders van de patiënt €30,00
Eenvoudige rapporten €30,00
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek €60,00

Benieuwd naar
de mogelijkheden?

×