Ivonne Visser

Wie ben ik?

Vanaf 1991 ben ik werkzaam als algemeen fysiotherapeut. In de praktijk heb ik aanvankelijk veel dames met een migranten achtergrond begeleid, individueel en in groepsverband. Leefstijl gerichte aanpak waarbij aandacht uit ging naar lichamelijke klachten en de invloed van psychosociale factoren en invloed van voeding en bewegen.
Ik haal veel positieve energie uit het multidisciplinair samenwerken en ben verbonden aan de volgende netwerken:
– Parkinsonnet ( netwerk Amsterdam centrum/oost/Zuidoost
– Ms netwerk Groot Amsterdam
– Contacten met ALS team AMC
– Chronisch Zorgnet ( COPD en corona)
Als lid van buurtzorg-plus team begeleid ik fragiel kwetsbare ouderen thuis en oefen ik specifieke ADL handelingen die moeilijk gaan. Zo nodig overleg ik met de ergotherapeut over het eventueel aanschaffen van hulpmiddelen en geef ik adviezen aan mantelzorgers. Vanuit het buurtzorg team word ik gevraagd om mensen in de palliatieve fase te begeleiden wanneer er ademhalings- en/of benauwdheidsklachten voordoen. Verder verzorg ik de valpreventie binnen de praktijk; ben opgeleid om val risico analyse af te nemen en geef de valpreventie cursussen In Balans en Otago.

Benieuwd naar
de mogelijkheden?

×