Esther Gerard

Wie ben ik?

Sinds 2011 was ik werkzaam bij Fysiotherapie Galilei, wat in 2020 overgegaan is in Fysiotherapie Zeeburg.
Na mijn opleiding Fysiotherapie (1998) heb ik de opleiding kinderfysiotherpie gevolgd (2012).
Het werken met kinderen doe ik met veel plezier. Samen met kind en ouders maken we een behandelplan wat aansluit bij de hulpvraag, om zo het kind weer beter te laten functioneren.
Soms is overleg met andere disciplines noodzakelijk, bijvoorbeeld de huisarts, kinderarts, revalidatie arts, logopedist, pedagoog of leerkracht
Ik heb in de praktijk veel ervaring opgedaan met asymmetrische zuigeling, baby met voorkeurshouding, huilbaby, peuters en kleuters met vertraagde motorische ontwikkeling, kinderen met motorische problemen dan wel met of zonder onderliggende pathologie, aangeboren aandoeningen, syndromen, gedragsproblemen; kinderen met schrijfproblemen en orthopedische klachten.
Eén dag in de week werk ik op de van Koetsveldschool (openbaar speciaal onderwijs voor zeer moeilijk lerende kinderen) en 3 dagen op de praktijk, afgewisseld met aan huis bezoeken.

Benieuwd naar
de mogelijkheden?

×